2 % z vašich daní

Tento rok je možnosť pomôcť nám prostredníctvom 2 % z dane, za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

Identifikačné údaje (údaje o prijímateľovi)

IČO: 50350200
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE)
Sídlo / ulica: Orechová Potôň
Súpisné / orientačné číslo: 810
PSČ: 93002
Obec: Orechová Potôň

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane
 • Connector.

  15. 2. 2018

  posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 • Connector.

  31. 3. 2018

  posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane

 • Connector.

  31. 3. 2018

  posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane

 • Connector.

  30. 4. 2018

  posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
 • Connector.Connector.

  Do 15. 2. 2018 požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 • Connector.Connector.

  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • Connector.Connector.

  Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

 • Connector.Connector.

  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

 • Connector.Connector.

  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 • Connector.Connector.

  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018
 • Connector.Connector.

  Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • Connector.Connector.

  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

 • Connector.Connector.

  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

 • Connector.Connector.

  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2018) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Connector.Connector.

  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

2 % z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív.

Tlačivá pre zamestnanca, ktorý podáva daňové priznanie
Tlačivá pre fyzickú osobu, ktorá podáva daňové priznanie
Tlačivá pre právnickú osobu, ktorá podáva daňové priznanie