Príspevok

Milí návštevníci, založili sme občianske združenie MALKIA PARK (BIG CAT RESCUE) na záchranu ohrozených druhov zvierat. Budeme veľmi radi, ak nám v našej snahe pomôžete aj vy poukázaním 2 % zo svojich daní alebo ľubovoľným príspevkom.

číslo účtu: SK49 0900 0000 0051 2052 5816

Ministerstvo vnútra SR povolilo občianskemu združeniu MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE) verejnú zbierku na záchranu a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a ochrany a tvorby životného prostredia. Verejná zbierka Malkia Park je registrovaná pod číslom 000-2017-034903. Dobrovoľné peňažné príspevky môžete posielať na osobitný účet zbierky v Slovenskej sporiteľni. Verejná zbierka bude vykonávaná od 14. decembra 2017 do 12 mesiacov odo dňa zápisu do registra zbierok.