Základné bezpečnostné pokyny

 • Connector.Connector.

  Zákaz kŕmenia zvierat vlastným jedlom

 • Connector.Connector.

  Nedávajte ruky alebo prsty do klietok a ohrád

 • Connector.Connector.

  Nekričte v parku

 • Connector.Connector.

  Dodržujte odstup od všetkých klietok a ohrád aspoň 1 m

 • Connector.Connector.

  Neopierajte sa o ohrady

 • Connector.Connector.

  Pozor, klietky sú pod elektrickým napätím

 • Connector.Connector.

  Nedráždite zvieratá žiadnymi predmetmi

 • Connector.Connector.

  Nebehajte po parku

 • Connector.Connector.

  V parku sa nesmie fajčiť

 • Connector.Connector.

  Zákaz vstupu s domácim zvieraťom

 • Connector.Connector.

  Nebuďte zvieratá