Mikiny

Ak sa nezohrievate v srsti, majte mikinu v hrsti.