Základné bezpečnostné pokyny

Šelmy sú šelmy. Preto je naozaj nevyhnutné počas celej návštevy parku dodržiavať základné bezpečnostné pokyny.
Rodičov s malými deťmi obzvlášť prosíme, aby mali svoje deti vždy pod dohľadom.

Ďakujeme, že sa v Malkia Parku správate ohľaduplne tak k zvieratám, ako aj iným návštevníkom.

 

 

Zákaz kŕmenia zvierat vlastným jedlom

Nedávajte ruky alebo prsty do klietok a ohrád

Nekričte v parku

Dodržujte odstup od všetkých klietok a ohrád aspoň 1 m

Neopierajte sa o ohrady

Pozor, klietky sú pod elektrickým napätím

Nedráždite zvieratá žiadnymi predmetmi

Nebehajte po parku

V parku sa nesmie fajčiť

Zákaz vstupu s domácim zvieraťom

Nebuďte zvieratá