Blog

 Svetový deň životného prostredia (UNEP) - 5. jún

Svetový deň životného prostredia (UNEP) - 5. jún

05.06.2023

Svetový deň životného prostredia je jedným z najvýznamnejších dátumov v roku, kedy si celosvetová komunita pripomína dôležitosť ochrany a zlepšovania stavu životného prostredia. Každý rok sa slávi 5. júna a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch a podporiť ochranu prírody a zdrojov pre budúce generácie.


Deň detí - 1. jún

Deň detí - 1. jún

01.06.2023

Už v roku 1925 schválila Medzinárodná únia ochrany detí (International Union for Child Welfare) Ženevskú deklaráciu o právach dieťaťa. Táto deklarácia hovorí o základných princípoch práv detí, ako je napríklad právo na zdravie, výchovu, ochranu pred násilím, diskrimináciou a zneužívaním.


Medzinárodný deň papagájov - 31. máj

Medzinárodný deň papagájov - 31. máj

31.05.2023

Medzinárodný deň papagájov oslavujeme každý rok 31. mája a jeho cieľom je pripomenúť dôležitosť ochrany týchto farebných a inteligentných vtákov.


Svetový deň korytnačiek - 27. máj

Svetový deň korytnačiek - 27. máj

27.05.2023

Svetový deň korytnačiek si pripomíname každý rok 27. mája. Tento deň slúži na oslavu týchto úžasných tvorov a na upozornenie na ich krehkosť. Cieľom je zvýšiť povedomie o korytnačkách a ich potrebe ochrany.


Deň Afriky - 25. máj

Deň Afriky - 25. máj

25.05.2023

Dňa 25. mája 2023 bude oslavovaný Deň Afriky. Tento deň pripomína významnú úlohu, ktorú má Afrika v medzinárodnom spoločenstve a vyzdvihuje bohatú kultúru a dedičstvo afrického kontinentu. Tento rok je Deň Afriky ešte o čosi významnejší, nakoľko si pripomíname 60. výročie vzniku Organizácie africkej jednoty (OUA).


 Európsky deň národných parkov - 24. máj

Európsky deň národných parkov - 24. máj

24.05.2023

Každý rok ai 24. mája Európa pripomína význam národných parkov a ich úlohu pri ochrane prírodných a kultúrnych pokladov našich krajín. Európsky deň národných parkov vznikol v roku 1999 a odvtedy sa stáva príležitosťou na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírodného dedičstva a na oslavu krás a hodnôt našich národných parkov.


Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti - 22. máj

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti - 22. máj

22.05.2023

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti sa slávi 22. mája a má za cieľ zvýšiť povedomie o význame biologickej diverzity a jej ochrane. Biologická diverzita alebo biodiverzita predstavuje rozmanitosť druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, ako aj genetickú a ekologickú rozmanitosť v ich prírodných prostrediach.


Medzinárodný deň sťahovavých vtákov - 13. máj

Medzinárodný deň sťahovavých vtákov - 13. máj

13.05.2023

13. mája si pripomíname Medzinárodný deň sťahovavých vtákov, ktorý sa koná na podporu ochrany migrujúcich vtákov po celom svete. Tento deň je príležitosťou na to, aby sme si uvedomili dôležitosť migrácie vtákov a ochranu ich životného prostredia, ktoré je kľúčovým faktorom pre ich prežitie.


Medzinárodný deň medveďov, Deň pohybu ku zdraviu - 10. máj

Medzinárodný deň medveďov, Deň pohybu ku zdraviu - 10. máj

10.05.2023

10. máj sa každoročne oslavuje ako Medzinárodný deň medveďov, ktorým sa zdôrazňuje dôležitosť ochrany týchto majestátnych zvierat a ich prírodných biotopov. Medvede sú veľmi dôležitou súčasťou ekosystémov. Svetový deň medveďov si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o význame ochrany medveďov a ich prostredia a poukázať na problémy, ktorým medvede čelia. Tieto problémy zahŕňajú nielen lov a odchyt, ale aj zmeny v krajine, kde medvede prirodzene žijú. V poslednom období sa témy týkajúce sa medveďov dostali do čoraz väčšieho povedomia ľudí a rozdelili obyvateľov na dva protikladné tábory.


Deň Európy - 9. máj

Deň Európy - 9. máj

09.05.2023

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento sviatok si pripomíname každoročne na pamiatku dňa, keď bola v roku 1950 predložená deklarácia Roberta Schumana, ktorá bola základom pre vznik Európskej únie. Odvtedy sa Európska únia rozvinula do vplyvného spoločenstva, ktoré zahŕňa 27 krajín a viac ako 450 miliónov obyvateľov.


Svetový veterinárny deň - 30. apríl

Svetový veterinárny deň - 30. apríl

30.04.2023

Svetový veterinárny deň, ktorý sa oslavuje každoročne 30. apríla, je príležitosťou na uznanie a oslavu práce veterinárov po celom svete.


Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami-29. apríl

Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami-29. apríl

29.04.2023

Tento deň slúži ako pripomienka dôležitosti medzigeneračnej spolupráce a solidarity a zdôrazňuje význam zdravého vzťahu medzi rôznymi generáciami.


Svetový deň vodiacich psov -  26. apríl

Svetový deň vodiacich psov - 26. apríl

26.04.2023

Prečo by sme si mali vážiť týchto špeciálnych psíkov? Svetový deň vodiacich psov v spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov vodiacich psov (IGDF) sa od roku2002 oslavuje 26. apríla.


Svetový deň tučniakov - 25. apríl

Svetový deň tučniakov - 25. apríl

25.04.2023

Svetový deň tučniakov je oslavou jedného z najobľúbenejších druhov vtákov na svete. Tento deň sa slávi 25. apríla a má za cieľ zvýšiť povedomie o tučniakoch a ich úlohe v ekosystémoch Antarktídy a okolitých oblastí.


Svetový deň laboratórnych zvierat - 24. apríla

Svetový deň laboratórnych zvierat - 24. apríla

24.04.2023

Každý rok sa od roku 1986 oslavuje 24. apríla Svetový deň (aj týždeň) laboratórnych zvierat.


 Deň Zeme - 22. apríl

Deň Zeme - 22. apríl

22.04.2023

Deň Zeme 2023: Investujme do našej planéty


Svetový deň zdravia - 7. apríl

Svetový deň zdravia - 7. apríl

07.04.2023

Svetový deň zdravia 2023: Zdravie pre všetkých


Medzinárodný deň vtáctva aj zábavy v práci - 1. apríl

Medzinárodný deň vtáctva aj zábavy v práci - 1. apríl

01.04.2023

Medzinárodný deň vtáctva: Oslava vtáctva a jeho ochrana. Prvý apríl sa spája nielen s vtáctvom, ale aj so žartami a zábavou.


Hodina Zeme - 25. marec 2023, 20:30 - 21:30

Hodina Zeme - 25. marec 2023, 20:30 - 21:30

25.03.2023

Zhasni na hodinu svetlo, pridaj sa k Hodine Zeme.


Deň vody - 22. marec

Deň vody - 22. marec

22.03.2023

22. marec vyhlásilo valné zhromaždenie OSN v roku 1992 v Rio de Janeiro za Deň vody


Medzinárodný deň lesov - 21. marec

Medzinárodný deň lesov - 21. marec

21.03.2023

21. marca oslavujeme Medzinárodný deň lesov, ktorý vznikol na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácii a je iniciovaný Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo od roku 1971.


Medzinárodný deň akcií proti priehradám, pre rieky,.. 14. marec

Medzinárodný deň akcií proti priehradám, pre rieky,.. 14. marec

14.03.2023

14 marec bol ako Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život vyhlásený v brazílskom meste Curitibe v roku 1997, kde sa vtedy konalo prvé medzinárodné stretnutie ľudí ohrozených výstavbou priehrad. Iniciatíva vznikla už v roku 1985 malou skupinou dobrovoľníkov, ktorí vytvorili International Rivers Network.


Svetový deň mokradí - 2. február

Svetový deň mokradí - 2. február

02.02.2023

Aj tento rok si druhého februára pripomíname Svetový deň mokradí. Iniciatíva venovať sa týmto špecifickým biotopom bola podpísaná v Ramsare už v roku 1971 a je známa pod menom Dohovor o mokradiach. Čo však tento pojem znamená?


Svetový deň zvierat - WORLD ANIMAL DAY - 4. 10. 2022

Svetový deň zvierat - WORLD ANIMAL DAY - 4. 10. 2022

04.10.2022

04. októbra oslavujeme svetový deň zvierat aj v Malkia Parku


NAPÍSALI O NÁS…

NAPÍSALI O NÁS…

25.07.2022

Pútavé príbehy o Malkia Parku...


Medzinárodný deň biodiverzity - 22. máj

Medzinárodný deň biodiverzity - 22. máj

17.05.2022

22. 5. si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity


Keď umrie posledná včela, vezme nás so sebou...

Keď umrie posledná včela, vezme nás so sebou...

04.05.2022

20 máj je venovaný včielkam - Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila 20. máj ako svetový deň včiel.


Hodina Zeme - 27. marec 2022, 20:30 - 21:30

Hodina Zeme - 27. marec 2022, 20:30 - 21:30

27.03.2022


Súkromný chov šeliem by sa mal na Slovensku skončiť ...

Súkromný chov šeliem by sa mal na Slovensku skončiť ...

19.09.2021

Vážení naši návštevníci a podporovatelia! Viacerí sa nás pýtate, či sa nás týka od nového roku novelizácia zákona, ktorá má zakázať súkromný chov šeliem na Slovensku. Áno, aj nás sa to týka, nakoľko aj my patríme medzi tieto chovy. Možno medzi tie lepšie, ale patríme :)  Viete , že sa snažíme starať o našich zverencov najlepšie ako sa dá, poskytnúť im riadnu starostlivosť, nielen čo sa rozľahlých a rozmanitých výbehov týka, ale aj z tej výživovej a zdravotnej stránky. Taktiež šírime osvetu a učíme návštevníkov o živote týchto zvierat nielen v zajatí , ale aj voľnej prírode. Snažíme sa upozorňovať na hrozby a riziká, ktorým v dnešnej dobe musia čeliť, ako je strata prirodzeného prostredia, ilegálny lov, ilegálny obchod a mnoho ďalšieho.


Ako sa správne správať v Malkia Parku

Ako sa správne správať v Malkia Parku

12.05.2021


Deň Zeme - 22. apríl

Deň Zeme - 22. apríl

21.04.2020

Vieme to všetci, že planéta Zem je preľudnená. Štatistiky píšu, že denne sa nás rodí viac, než umiera. VIAC, ako Zem sama dokáže uniesť a zvládnuť.


Prečo sterilizujeme/kastrujeme našich zverencov?

Prečo sterilizujeme/kastrujeme našich zverencov?

21.06.2019

V prvom rade nie sme obchodníci, takže mláďatá nepredávame do “ďalších rúk” a my nemáme toľko výbehov, aby sme ich vedeli u nás umiestniť... Môj osobný názor ako zakladateľky tohoto projektu je, že kadejaké súkromné osoby, zookútiky, vrátane cirkusov, by nemali rozmnožovať divožijúce zvieratá, nakoľko tie potom slúžia LEN na ďalšiu komerčnú činnosť, zneužívanie a obchodovanie s mláďatami... žiaľ my sme tiež veľa našich zverencov museli doslova vykúpiť z toho najhoršieho, ak sme im chceli dopriať lepší život v zajatí ... lebo o to vlastne v konečnom dôsledku ide, že aj zviera v zajatí (ak už teda z nejakého dôvodu musí zostať v zajatí celý život) môže žiť dôstojný život v čo najprirodzenejšom prostredí (aj keď to bude stále len “za nejakým oplotením”).


DOBROVOĽNÍCTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

01.02.2019

Sú nádherné, majestátne ale stále DIVOKÉ ... Áno aj v zajatí sú ŠELMY len divé zvieratá. Aj keď boli vychované človekom, neznamená to, že sa z nich stanú domáci maznáčikovia.


Vy rozhodujete, my pomáhame!

Vy rozhodujete, my pomáhame!

19.01.2019

Vážení podporovatelia Malkia Parku, naše OZ sa zapojilo do programu “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco s projektom “Zveľadenie výbehu medveďov” a bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!


VESELÉ VIANOCE

VESELÉ VIANOCE

20.12.2018

Verili by ste, že adventné obdobie – obdobie pokoja a lásky - sa často mení na stres iba kvôli zhonu za materiálnymi vecami? V dnešnej dobe sa totiž stalo fenoménom obdarúvať svojich najbližších čo najkrajším, najväčším a mnohokrát aj najdrahším darčekom.


CIRKUSY SO ZVIERATAMI

CIRKUSY SO ZVIERATAMI

12.09.2018

Milí cirkusanti, ste úžasne nadaní ľudia. Využite vaše schopnosti vo svôj prospech a vynechajte z toho zvieratá! Nezaslúžia si takýto osud v zajatí. Ľudia ocenia vašu kreativitu, akrobatické kúsky, ľudských šašov ... a radi si prídu pozrieť vaše vystúpenia. ALE BEZ ZVIERAT! Vytvorte pre zvieratá oázu pokoja a kľudu, kde môžu byť samy sebou, kde môžu žiť plnohodnotný dôstojný život. Veľa šťastia vo vašej práci a skoré zobudenie sa do nového sveta, v ktorom zvieratá nežijú pre zábavu ľudstva. “Kým sa ostatní smejú, oni plačú!”


SUVENÍRY

SUVENÍRY

08.09.2018

Každý sme iný a tak to má byť. Niekomu sa zdá, že naše produkty v suvenírovom obchode sú drahé, pre niektorých je cena prijateľná, a radi podporia náš projekt aj ich kúpou, lebo vedia, že peniaze z predaja idú na našich zverencov. Nájdete u nás naozaj širokú škálu produktov od najlacnejšieho 2eurá až po... rôzne :) skrátka každý by si vybral nejakú maličkosť.


Plantáže palmového oleja ničia pralesy a obživu obyvateľov

Plantáže palmového oleja ničia pralesy a obživu obyvateľov

03.09.2018

Tým, čo si dávame na tanier, rozhodujeme o tom, čo sa deje na druhej strane planéty. Snáď žiadna komodita to neilustruje lepšie ako palmový olej. Jeho produkcia už nezvratne poškodila pralesy v Malajzii a Indonézii odkiaľ pochádza 85 % svetovej produkcie a palmové spoločnosti sa postupne presúvajú i do zeme rovníkovej Afriky a Latinskej Ameriky. Pred jeho pestovaním sa vyrúbe prales a vznikajú plantáže monokultúry palmy. V Indonézii a Malajzii je teraz okolo 130 000 km2 plantáží a ostrov Borneo môže stratiť do roku 2020 až 98 % dažďového pralesa, nehovoriac o obrovskej produkcii CO2.


MALKIA POSITIVE

MALKIA POSITIVE

30.08.2018

Pýtate sa čo to znamená? Radi vám to vysvetlíme. Byť MALKIA POSITIVE neznamená len že nás podporujete ,ale že sa stotožňujete aj s filozofiou nášho parku. A aká je FILOZOFIA Malkia Parku?


Mesiac júl sa nesie v šírení osvety tigrov

Mesiac júl sa nesie v šírení osvety tigrov

20.07.2018

29.júl je MEDZINÁRODNÝ DEŇ TIGROV a jeho hlavným cieľom je informovať verejnosť o problematike zániku tigrej populácie, o spôsoboch jej zachovania a zvyšovania ich počtu vo voľnej prírode.


Ako správne separovať odpad a zachrániť planétu

Ako správne separovať odpad a zachrániť planétu

10.07.2018

V Malkia Parku dbáme aj na šírenie osvety ohľadom ochrany našej planéty, v tomto prípade formou separácie odpadu , ktorý žiaľ návštevníci málokedy dodržiavajú a majú medzery, ktorý odpad do ktorého smetného koša patrí. Preto náš prvý príspevok na blog by sme začali touto témou.