MALKIA s.r.o. Zoznam sprostredkovateľov

MALKIA, s.r.o., Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika využíva pri spracúvaní osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov:
- ČOSI s.r.o., Šachorova 17, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 259 971
- Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 421 928