Naši zverenci

Bizón americký Bruce, Demi & Andy

 

Bizón, symbol americkej prérie

Bizón americký je najväčší cicavec Severnej Ameriky. Posledný krčný a prvý hrudný stavec má veľmi dlhé výbežky a spoločne s mohutným svalstvom vytvára charakteristický hrb. 50 cm dlhý chvost slúži k odháňaniu hmyzu. Denný život bizónov spočíva v dvojhodinových periódach pasenia sa, oddychu, prežúvania, nájdenia si nového miesta a následne začína to isté od začiatku. Zrak bizónov je slabý, rozoznávajú iba pohyb. Na rozdiel od zraku majú výborný čuch – cítia až na vzdialenosť dvoch kilometrov a trávu ucítia aj pod tridsaťcentimetrovou pokrývkou snehu.

Odhadujeme, že počte jedincov vo voľnej prírode je približne 300.000.

VEDECKÝ NÁZOV
Bison bison
KRAJINA PÔVODU
Severná Amerika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Bizón americký a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI