Naši zverenci

Rys ostrovid Brutus

 

Rys Brutus

V minulosti bol takmer vyhubený, no vďaka ochrane sa jeho populačná hustota zväčšila. Brutus sa narodil v zajatí , a preto žial nie je možné ho vypustiť do voľnej prírody.

Vyskytuje sa na niekoľkých izolovaných územiach v strednej, severovýchodnej Európe, na Sibíri po centrálne ázijské pohoria a v malej časti severnej Ázie. Výskyt na Slovensku bol doložený na 52,9 % územia. Obýva najmä boreálne lesy.

Je najväčšou európskou mačkovitou šelmou, s dĺžkou tela od 80 do 130 cm, dĺžkou chvosta 25 cm, výškou v kohútiku až 70 cm. Samce obyčajne vážia od 18 do 30 kg a samice od 10 do 21 kg. 

Rys je skutočne ostrovid - za denného svetla dokáže spozorovať myš vo vzdialenosti 70 metrov, zajaca na 300 metrov a srnca na 500 metrov. Zrak má vynikajúci aj v noci. V lete počas splnu zbadá napríklad zajaca na 125 m a srnca na 300 m.
Samec žije samotársky, len v dobe párenia sa zdržuje so samicou. V tomto období sprevádza samicu niekedy aj viac samcov, ktorí spolu bojujú.

Aj keď je rys veľmi rýchle zviera, zdravá zver im väčšinou unikne. V prírode má regulačnú úlohu - jeho korisťou sa stávajú obyčajne poranené, choré a zoslabnuté jedince, teda aj staré jedince a mláďatá.
Vplýva teda na zdravotný stav najmä vysokej zveri.
Charakteristické znaky všetkých rysov sú trojuholníkové uši s čiernymi štetinami na ich koncoch, ktoré im slúžia na lepšie rozpoznávanie smeru prichádzajúceho zvuku.

Za ADPOČNÝ PRÍSPEVOK na Brutusa ďakujeme:
PETROVI FEKETE, JANKE JENČÍKOVEJ,
RÓBERTOVI PÁLENÍKOVI.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Lynx lynx
DÁTUM NARODENIA
22.5.2016
KRAJINA PÔVODU
Mierne pásmo Eurázie

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Rys ostrovid a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI