Naši zverenci

Ocelot veľký Carlos

 

Carlos potreboval nový domov po tom, čo ublížil samičke

Carlos je u nás v deponácii. Bývalý majiteľ  - súkromý chovateľ - mal problémy s jeho umiestnením, nakoľko Carlos spôsobil zranenie samičke.

Pre túto mačkovitú šelmu je typický samotársky život. Aktívni sú najmä v noci, veľmi dobre šplhajú a plávajú. Excelentý prevažne súmračný až nočný lovec.
Na to aby bol jeho lov úspešný, mu stačí prejsť v priemere iba 1km.
Korisť uloví priemerne každé 3 hodiny.
Vo voľnej prírode konzumuje hlodavce, jašterice, leguány, vtáky, menšie druhy opíc.
U nás  jeho jedálny lístok tvorí hovädzie mäso, hydina, kuriatka, myši, králik, 2x týždenne surové vajcia.
 

Typický je pre neho silný zápach. Je 3. najväčšia mačkovitá šelma Južnej Ameriky.
Obýva rôznorodé oblasti cez savany, pralesy, povodia riek a močiare.
V 60. a 70. rokoch boli intenzívne lovení pre nádhernú kožušinu (ročne sa vtedy predávalo 200 000 koží), kožuch z ocelota mal hodnotu 40 000 dolárov.
V súčasnosti je ocelot na väčšine areálu výskytu
chránený zákonom, vďaka čomu jeho počty v určitých oblastiach stúpli. Novú hrozbu však predstavuje
odlesňovanie, podobne ako aj pre mnohé iné druhy.
Slovo ocelot pochádza z aztéckeho slova "tlālocēlōtl", ktoré znamená "malý jaguár".

Toto zvieratko zatiaľ nie je možné adoptovať.

VEDECKÝ NÁZOV
Leopardus pardalis
DÁTUM NARODENIA
30. 8. 2013
KRAJINA PÔVODU
Trávnaté oblasti, močiare, aj lesy južnej až strednej Ameriky

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Ocelot veľký a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI