Naši zverenci

Puma americká Clyde

 

Bonnie a Clyde po skúsenostiach z cirkusu už ľuďom neveria

Súrodenci Bonnie a Clyde sa dostali do našej starostlivosti keď mali vyše roka, lebo sa z nejakého dôvodu stali nepotrebnými pre cirkusantov. V cirkusoch sa so zvieratami zaobchádza kruto, preto naše dve pumy neprejavujú voči ľuďom dôveru. Snažíme sa im to všetko zlé aspoň troška vynahradiť, vytvoriť dostatočný priestor a vhodnejšie podmienky na život. Takto sa bez drezúry môžu venovať voľnému pohybu vo svojom výbehu. 
Žiaľ 24. 4. 2019 nás Bonnie navždy opustila, keďže jej zlyhali obličky. Veríme, že aspoň tých pár rokov, ktoré u nás strávila, prežila v pokoji.

Žije od Kanady cez USA a Strednú Ameriku až po Patagóniu na juhu Južnej Ameriky. Veľkosť jej teritória závisí od množstva dostupnej potravy a môže sa pohybovať od 25 štvorcových km až do 1000 štvorcových km.

Puma americká nazývaná aj ako horský lev či kaguár. Hoci je puma silnejšia ako približne rovnako veľký leopard, nepatrí do rodu veľkých mačkovitých šeliem - Panthera.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Clydea ďakujeme: LUCII MELICHERÍKOVEJ.

VEDECKÝ NÁZOV
Puma concolor
DÁTUM NARODENIA
29.9.2015
KRAJINA PÔVODU
Južná a Severná Amerika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Puma americká a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI