Naši zverenci

Líška strieborná Didi a Danka

 

Známa svojim nádherným strieborným kožuchom

Líška strieborná je variant farebnej odchýlky líšky obyčajnej (existuje až cca 45 poddruhov).
Pre vzhľad a krásnu farbu jej kožucha je strieborná líška zámerne šľachtená a chovaná na kožušinových farmách. 
Didi a Danka sú zachránené z nevhodných podmienok kožušinovej farmy - malé klietky s roštami vymenili za krásny výbeh s vegetáciou, vyvýšeným priestorom na hrabanie nôr, s jazierkom, kde sa môžu ovlažiť. Vo výbehu majú hlinito-piesčitú pôdu, tak si s radosťou zahrabávajú zbytky potravy na horšie časy. Zamestnávajú tak nielen seba, ale aj ošetrovateľov - tí musia potravu zakaždým povyberať popri celkovom čistení ich výbehov.
 

Líšky sú psovité šelmy, aktívne sú cez deň a za súmraku. Žijú väčšinou samotársky, líšky obecné v niektorých oblastiach spoločenským spôsobom života. Rodia 4 – 5 mláďat. Majú veľmi dobrý čuch, sluch a zrak, vedia plávať.

Dorozumievajú sa húkaním, štekaním, vrčením alebo vytím. Živia sa prevažne malými hlodavcami a cicavcami, ale aj bobuľami a iným ovocím, červy, jašterice, ryby patria tiež do ich jedálnička.

Miera ohrozenia: stav líšok vo voľnej prírode je stabilizovaný, niektoré druhy ale sú v určitých oblastiach ohrozené, napr. – líška džungľová, fenek a pod.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Didi a Danku ďakujeme: DANKE HANZLÍKOVEJ. 

VEDECKÝ NÁZOV
Vulpes vulpes
DÁTUM NARODENIA
14.5.2018 a 14.6.2018
KRAJINA PÔVODU
Európa, sev. a str. Ázia, Sev. Amerika, zavlečená do Austrálie

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Líška strieborná a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI