Naši zverenci

Líška strieborná Didi a Danka

 

Známa svojim nádherným strieborným kožuchom

Didi a Danka boli zachránené z kožušinovej farmy.
Líška strieborná je farebná varianta líšky obyčajnej (existuje cca 15 variánt) - bola zámerne krížená za účelom produkcie kožušín.
V kožušinových farmách žijú líšky v nevhodných podmienkach, na malom priestore, na roštových
podlahách, v strese, bez zabezpečenia prirodzených podmienok.
EU je najväčším producentom kožušín,
ročne je zabitých cca 2 000 000 líšok. Na jeden kožuch je potrebné zabiť 11 strieborných líšok.
Vo voľnej prírode žijú v pároch, o mláďatá sa starajú obidvaja rodičia, aktívne sú vo dne aj v noci, dokážu sa prispôsobiť rôznym habitatom od tundry po veľkomestá.
Majú veľmi dobrý sluch, čuch a zrak, vedia plávať.
Dorozumievajú sa štekaním, vrčaním a vytím.
Líška je veľmi prispôsobivá a zloženie svojej potravy bez problémov mení podľa prostredia, v ktorom žije.

Živia sa prevažne malými hlodavcami a cicavcami, ale aj bobuľami a iným ovocím, červy, jašterice, ryby patria tiež do ich jedálnička.

Viete, ako naše dve líščie slečny od seba odlíšite? Didi má koniec chvosta biely.

Miera ohrozenia: stav líšok vo voľnej prírode je stabilizovaný, niektoré druhy ale sú v určitých oblastiach ohrozené, napr. – líška džungľová, fenek a pod.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Didi a Danku ďakujeme: Danke Hanzlíkovej, Niclas Fürdös. 

VEDECKÝ NÁZOV
Vulpes vulpes
DÁTUM NARODENIA
14.5.2018 a 14.6.2018
KRAJINA PÔVODU
Európa, sev. a str. Ázia, Sev. Amerika, zavlečená do Austrálie

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Líška strieborná a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI