Naši zverenci

Líška strieborná Didi a Danka

 

Známa svojim nádherným strieborným kožuchom

Líška strieborná je variant farebnej odchýlky – líšky obyčajnej, existuje až cca 45 poddruhov.

Líšky sú psovité šelmy, aktívne sú cez deň a za súmraku. Žijú väčšinou samotársky, líšky obecné v niektorých oblastiach spoločenským spôsobom života. Rodia 4 – 5 mláďat. Majú veľmi dobrý čuch, sluch a zrak, vedia plávať.

Dorozumievajú sa húkaním, štekaním, vrčením alebo vytím. Živia sa prevažne malými hlodavcami a cicavcami, ale aj bobuľami a iným ovocím, červy, jašterice, ryby patria tiež do ich jedálnička.

Dĺžka hlavy a tela: 45-90 cm

Hmotnosť: 3-10 kg

Miera ohrozenia: stav líšok vo voľnej prírode je stabilizovaný, niektoré druhy ale sú v určitých oblastiach ohrozené, napr. – líška džungľová, fenek a pod.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Didi a Danku ďakujeme: DANKE HANZLÍKOVEJ a Erichovi, Robertovi, Karin, Zitke, Andrejovi, Katke, Táni a Kamilovi z Prvej stavebnej sporiteľne. 

VEDECKÝ NÁZOV
Vulpes vulpes
DÁTUM NARODENIA
14.5.2018 a 14.6.2018
KRAJINA PÔVODU
Európa, sev. a str. Ázia, Sev. Amerika, zavlečená do Austrálie

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Líška strieborná a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI