Naši zverenci

Lemur kata Eduard & spol.

 

Skupinka lemurov

Naše lemury pochádzajú zo súkromných zoologických záhrad, kde sa premnožili, alebo zo súkromného chovu z nevhodných podmienok. Snažíme sa im poskytnúť vhodnú starostlivosť a lásku.

Lemur Kata (Lemur catta) patrí medzi všeobecne ohrozené druhy. Ich počet vo voľnej prírode klesá kvôli odlesňovaniu a intenzívnemu lovu.

Lemury sa veľmi radi slnia v takzvanej jogínskej polohe - sadnú oproti slnku s rozpaženými prednými labkami, nahrievajú sa a čerpajú slnečnú energiu.

Lemur kata je typický svojím dlhým pásikavým biernosivým chvostom. Dlhý chvost má viacero funkcií. Keď skupina lemurov kata putuje vysokou trávou, vidia si navzájom chvosty a celá skupina má o sebe prehľad. Keď má samček lemura kata záujem o samičku, naparfémuje si chvost svojím pachom a povieva chvostom pred samičkou v snahe upútať ju.
Pachové žľazy majú obe pohlavia - nad zápästným kĺbom a vylučujú páchnucu, hnedú, lepkavú látku.

Mláďatá sa hneď od narodenia držia na srsti matky, čo nie je vôbec jednoduché, pretože matka s nimi skáče z konára na konár. Mláďa, ktoré nie je schopné sa na srsti udržať je vo voľnej prírode ľahkou korisťou predátora. Tak sa choré mláďatá dlho netrápia a zároveň prežijú len silné a zdravé jedince. 

Predné zuby slúžia lemurom kata na čistenie a prečesávanie srsti. Sú veľmi čistotní - keď konzumujú šťavnaté ovocie zaklonia hlavu, aby im šťava nestekala po srsti.
Lemur kata má reflexnú vrstvu na sietnici oka, čo zlepšuje jeho nočné videnie.
Označenie „lemur“ pochádza z latinského jazyka a mohli by sme ho preložiť ako „duch noci“ alebo „nočný duch“.

Lemur kata je endemitom Madagaskaru. Endemit = zvieratko, alebo rastlina, ktorá sa vo svojom prirodzenom prostredí vyskytuje na určitom území a nikde inde ju v prirodzenom prostredí nenájdete.
Až 90% všetkých druhov rastlín a živočíchov nachádzajúcich sa na Madagaskare sú endemity.
Nachádza sa tu až 99 druhov lemurov, stovky druhov orchideí, šesť z ôsmich známych druhov baobabov, 170 druhov paliem a ⅔ svetovej populácie chameleónov.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Lemur catta
DÁTUM NARODENIA
7.4.2015
KRAJINA PÔVODU
Madagaskar

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Lemur kata a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI