Naši zverenci

Líška obyčajná / líška hrdzavá Eliška

 

 Krotká slečna Eliška už do voľnej prírody ísť nemôže

Líšku Elišku zachránili bývalí majitelia ako malé mláďatko - mala byť usmrtená pri regulácii škodnej.
Bola odchovaná vnútri v dome na kozom mlieku. Už keď si ju majitelia brali vedeli, že to nie je na trvalo - nevedeli by jej zabezpečiť do budúcna dostatočný priestor. Ale nedokázali ju tam vtedy nechať.
Z malého líščiatka vyrástla nádherná slečna. Pri ľudskej starostlivosti však stratila strach z človeka, nemá prirodzenú plachosť a spoločnosť ľudí vyhľadáva.
Preto nie je možné pustiť ju do voľnej prírody. Ozýva sa v nej však aj duša lovca a predátora a taktiež je v dome veľmi cítiť jej výrazný parfém.
Majitelia jej chceli dopriať aj naďalej čo najlepšie podmienky, preto poprosili Malkia Park, či by nebolo možné nájsť domov aj pre líšku Elišku.

Líška je náš najbežnejší mäsožravec. Vyskytuje sa prakticky vo všetkých typoch biotopov, kde nájde vhodnú potravu. Podmienkou je len miesto, kde si môže nájsť úkryt.

Líšky obývajú hlavne zemné nory. Podzemné nory prednostne vyhlbujú na slnečných svahoch. Líščí brloh máva rozvetvenú sústavu chodieb s niekoľkými východmi. Hniezdnu komoru si líška vystiela srsťou, ktorú si vytrháva najmä z brucha. Jej brloh, najmä zjari, zďaleka poznať podľa kopy vyhrabanej zeminy.

Hlavnou potravou líšok sú najmä menšie druhy cicavcov, ale aj vtáky a ich vajcia, obojživelníky, slimáky, hmyz a lesné plody. Nepohrdne ani zdochlinami alebo odpadkami. V poľnohospodárskej krajine je i napriek škodám, ktoré môže napáchať na drobnej zveri, veľmi užitočná, pretože poničí veľa drobných hlodavcov, najmä hrabošov a myší.
V posledných rokoch sa objavujú správy o výskyte líšok na smetiskách a vo veľkých mestách, kde sa živia odpadkami. Videli ich už ako navštevujú kontajnery a žerú zo psích misiek.

Líška je samotársky a túlavý živočích, pospolito žije iba matka s mláďatami alebo niekoľko súrodencov. Pária sa v januári - februári, pričom zvádzajú samce o samice boje. Najmä vtedy, no aj inokedy, sa ozývajú štekaním. 

Vďaka bystrým zmyslom a povestnej inteligencii šikovne unikajú prenasledovaniu. Líška je bystré zviera, má veľmi dobre vyvinutý sluch i čuch.

VEDECKÝ NÁZOV
Vulpes vulpes
DÁTUM NARODENIA
01. 3. 2020
KDE JU/HO NÁJDETE
Euroázia a nearktická oblasť Severnej Ameriky

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Líška obyčajná / líška hrdzavá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI