Naši zverenci

Belaňa tundrová Hedviga & Harry

 

Ohrozená belaňa

Celá populácia mimo Ruska sa odhaduje len na 35 párov, hrubý odhad pre európsku časť Ruska je 1 300 až 4 500 párov. Ešte v roku 1978 bola maximálna hustota vo Švédsku počas premnoženia lumíkov 41 párov/100 km2.

Vyskytuje sa na severe Európy, Ázie a severnej Ameriky. Obýva najmä pobrežné tundry a rašeliniská. V Európe je dnes už raritným hniezdičom, hniezdi najmä na severe Ruska, vzácne Švédska, Fínska, Nórska a na Islande U nás sa vyskytuje len veľmi zriedkavo v zimných mesiacoch. Podľa údajov z dostupnej literatúry bola od roku 1980 na Slovensku pozorovaná iba v 12 prípadoch.

Sova snežná patrí medzi chránené živočíchy a patrí do skupiny ohrozených druhov živočíchov!

 

VEDECKÝ NÁZOV
Bubo scandiacus
KRAJINA PÔVODU
Severná Amerika a Euráza

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Belaňa tundrová a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI