Naši zverenci

Zemnárka krátkozobá Helga

 

Hus unikát

Napriek tomu, že sú považované za svetovo najunikátnejšie husi, nepatria k ohrozeným druhom a ich početnosť je primeraná.

Špecifickým znakom zemnárky je jej dožlta sfarbený zobáčik.

Latinský názov "Cereopis" je odvodený od gréckeh o slova keros = vosk a opsis = podobný, pretože zobák tohto vtáka vyzerá ako z vosku.

Samec a samica sa od seba líšia svojim zvukovým prejavom, samica vydáva zvuk podobný chrapotu, samec typické gua gua, podobné gagotu husí.

Aj napriek tomu, že majú plávacie blany, väčšinu času trávia na súši. Dlhodobo sa zdžiavajú na vodnej hladine len v čase preperovania – vtedy nedokážu odlietieť predátorovi. Hniezdia v máji – na začiatku austrálskej zimy. Húsatá sú čiernobiele a zostávajú so svojimi rodičmi až do ich ďalšieho hniezdenia.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na zemnárku krátkozobú ďakujeme:
Dávidovi Popovičovi.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Cereopsis novaehollandiae
KRAJINA PÔVODU
Austrália a Nový Zéland

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Zemnárka krátkozobá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI