Naši zverenci

Leopard snežný/Irbis Hima

 

Jediný slovenský leopard snežný – naša Hima

Hima patrí k ohrozenému druhu leoparda snežného. Mala 11 rokov, keď sa dostala do našej starostlivosti a je jediná svôjho druhu na Slovensku. Jej osud žiaľ nebol dobrý. Dlhé roky bola chovaná v zlých podmienkach vo švajčiarskom súkromnom chove. Odtiaľ sa dostala do súkromnej ZOO v Rakúsku, kde porodila mláďatá a ako nepotrebná putovala do súkromného chovu na Slovensko. Pre nedostatok miesta však musela uvoľniť výbeh, a tak putovala znova do súkromného chovu na Slovensko do nevhodných podmienok. Po rokoch sme na ňu natrafili a teraz si konečne môže užívať pokojný a šťastný život. Zo začiatku, keď k nám prišla, odmietala stravu a bola schúlená v jednom rohu vyše týždňa. Dlho jej trvalo, kým sa u nás udomácnila, no postupne sa osmelila. Spravila veľké pokroky a je omnoho živšia, než keď k nám prišla.

Zbadať leoparda snežného vo voľnej prírode je ťažké, keďže tieto zvieratá sú samotárske. K zredukovaniu ich populácie prispeli pytliaci natoľko, že v súčasnosti je leopard snežný na zozname ohrozených druhov. Je ťažké presne určiť, koľko leopardov snežných ešte zostalo. Odhady sa pohybujú od 3500 do 7000 jedincov.

Vyskytuje sa v pohoriach Strednej Ázie. Preferuje horské oblasti a hornaté stepi, skalnaté krovinaté planiny a otvorené ihličnaté lesy vo výškach od 3 000 do 4 500 m n. m.

Snežné leopardy uprednostňujú život na hrebeňoch a úskaliach, nájdeme ich až vo výške 3500 metrov nad morom. V lete môžu vyliezať ešte vyššie, až do 5000 m.n.m aby sa ochladili. Leopard snežný dokáže preskočiť vzdialenosť až 15 metrov z jedného skalného útesu na druhý, čím prekonáva aj skok kengury veľkej. Svoj dlhý huňatý chvost pri tom používa ako zadné kormidlo.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Himu ďakujeme: JANETTE HOLUSEKOVEJ a DAGMAR MACHOVEJ.

VEDECKÝ NÁZOV
Uncia uncia
DÁTUM NARODENIA
2.5.2004
KRAJINA PÔVODU
Stredná Ázia

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Leopard snežný/Irbis a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI