Naši zverenci

Somár domáci Kamila & somáre

 

Kamila, Duško, Miška, Peťko, Saška, Snehurka, Belo

Divé somáre ešte žijú na africkom kontinente, ale aj tu sú už na listine vymierajúcich zvierat, pretože postupujúca civilizácia ich vytláča z pôvodných pastvín.

Druh prevažne chovaný v domácnostiach ako hospodárske zviera pochádza zo somára núbijského. Spolu s koňom je jediným domestifikovaným nepárnokopytníkom, ľuďom slúžil ešte skôr, ako kôň.
Mlieko somára je vraj výživnejšie ako kravské a egyptská panovníčka Kleopatra VII sa v ňom kúpala pre udržanie hladkej pleti.

Krížením samca somára so samicou koňa vznikne neplodný mul, podobný koňovi, skrížením samice somára so samcom koňa vznikne mulica, podobná skôr somárovi.

Somáre žijú v stádach, v ktorých vládne prísna hierarchia. Stádo je pre jedince výhodné - viac očí skôr vidí prípadného predátora. Pri nebezpečenstve sa dajú na útek, až pri priamom útoku hryzú a kopú.

Zrenica kopytníkov má obdĺžnikovitú zreničku – lepšie horizontálne videnie. Oči umiestnené po bokoch hlavy umožňujú lepšie periférne videnie s uhlom 350º, avšak majú takzvané slepé body – miesto priamo pred hlavou a priamo za zadkom.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Kamilu a somáriky ďakujeme:                  Jane Markovičovej.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Equus asinus f. domestica
DÁTUM NARODENIA
26.12.2017
KRAJINA PÔVODU
globálne

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Somár domáci a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI