Naši zverenci

Kazuár veľkoprilbý Kazo

 

Slovák Kazo

Náš kazuár Kazo na to nevyzerá, ale je Slovák. Chvíľu žil bez domova, teraz si už ale spokojne nažíva v pavilóne opíc.

V prírode kazuárov ohrozuje hlavne ničenie životného prostredia a lov domácim obyvateľstvom. Kazuár veľkoprilbý patrí podľa IUCN do kategórie zraniteľných druhov.

Vyskytuje sa iba v Austrálii a na Novej Guinei a obýva husté dažďové pralesy.

Kazuár sa živý prevažne opadaným ovocím.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Kaza ďakujeme  Photoneo s. r. o. - Focused on 3D

 

VEDECKÝ NÁZOV
Casuarius casuarius
KRAJINA PÔVODU
Austrália a Nová Guinea

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Kazuár veľkoprilbý a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI