Naši zverenci

Kengura Bennettova Kengury

 

Ben & Duško

Kengury sú dobre prispôsobené púštnym podmienkam - sú schopné prežiť bez zdroja vody, keď majú dostatok zelenej potravy.

Existuje niekoľko druhov kengúr, no prirodzeným prostredím všetkých je Austrália.

 Kengura bennetova patrí k menším poddruhom kengury červenokrkej.
Vďaka hustej srsti znesie aj chladnejšie podnebie.

U všetkých kengúr má na bruchu vak iba samica, v ktorom nosí mláďa. To sa vo vaku nenarodí. Hneď po pôrode sa nevyvinuté mláďa vyštverá do vaku, kde žije niekoľko mesiacov. Kengury patria medzi vačkovce.

Silné zadné nohy im umožňujú rýchle a dlhé skoky. Silný chvost slúži na podopieranie a udržiavanie rovnováhy.

Nie je žiadny rozdiel medzi kengurou a klokanom. Slovo klokan sa oficiálne používa v češtine a chorvátštine, v slovenskom jazyku je to len hovorové označenie. V slovenskom jazyku správny názov kengura (používaný aj v ostatných jazykoch) je odvodený od slova “ganguuru” z jazyka pôvodných obyvateľov označujúci kenguru sivú, alebo veľkú.

 Toto zvieratko nie je možné adoptovať.

VEDECKÝ NÁZOV
Macropodidae
KRAJINA PÔVODU
Austrália

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Kengura Bennettova a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI