Naši zverenci

Lev púšťový Kiara

 

Kiarina cesta z cirkusu

Kiara sa k nám dostala ako 5-mesačné a ustráchané mláďatko, bez štipky dôvery voči človeku. Niet sa čo čudovať… Narodila sa v maďarskom cirkuse, odkiaľ ju spolu so sestrou priviezli na Slovensko. Pár mesiacov žili v nevhodných podmienkach. Oporu si našla s našim už nebohým levíkom Julkom. Teraz žije s tromi samcami a najviac si rozumie s Kevinom. Samci podstúpili vazektómiu a Kiara sterilizáciu , aby sa nemuseli oddelovať v období párenia. Žial nemali by sme kam umiestniť mláďatá a do voľnej prírody by ich nebolo možné vypustiť. 

Lev sa od iných mačkovitých šeliem odlišuje krátkou priliehavou srsťou a koncom chvosta, kde má dlhú srsť. Už na prvý pohľad je vidieť pohlavný dimorfizmus. Samec sa od samice líši mohutnou krásnou hrivou na hlave.

Lev je jedinou mačkovitou šelmou, ktorá žije vo veľkých skupinách, možno ich môžeme nazvať až rodinami, ktoré majú zväčša 20-30 členov.
Rodinu tvorí jeden alebo aj viac samcov a levice s mláďatami. Spolupracujú pri love koristi a spoločne ju aj žerú.
Samozrejme, v stravovacích návykoch existuje istá hierarchia – prvé žerú levy, potom levice a až nakoniec mláďatá.

Levy, králi šeliem sú populárnym symbolom majestátnosti a odvahy po tisícročia. Čo sa deje s týmto ikonickým zvieraťom? Ľudský faktor je hlavnou príčinou znižovania ich populácie. Ich hrozbou je vo voľnej prírode pytliactvo, strata biotopu až po lovenie trofejí. Levy sú žial stále týrané v cirkusoch po celom svete.

VEDECKÝ NÁZOV
Panthera Leo
DÁTUM NARODENIA
12. 1. 2016
KRAJINA PÔVODU
Afrika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Lev púšťový a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI