Naši zverenci

Hyena škvrnitá Laurel a Hardy

 

Hyeny škvrnité nájdete na Slovensku iba v Malkia Parku❤️

ZOO na Hrádečku je česká súkromná zoo od roku 2016. Rodičov našich hyeních samcov zachránili z najhorších podmienok zo súkromného chovu v zlom zdravotnom stave. Bolo im povedané, že sú to dvaja samci (pohlavné orgány samcov a samíc hyen sú identické, nie je jasné, či ide o samca, alebo samicu).
Jedného dňa však prišli na svet mláďatá, ktoré mohli byť zo začiatku s rodičmi, no ako dospievali, dochádzalo k nezhodám s ich otcom a bolo potrebné nájsť im nový domov.
V Malkia Parku bolo voľné miesto a s obrovskou pomocou dobrovoľníkov a našich ošetrovateľov sme v rýchlom čase vytvorili výbeh pre hyeny, kde majú všetko, čo potrebujú.

Hyena škvrnitá je najväčší žijúci mäsožravec z čeľade hyenovitých. Vyskytuje na savanách a polopúštiach Afriky. Aktívna je najmä v noci.
Je teritoriálna šelma žijúca v klanoch, kde sú dominantné samice.
Počet členov klanu sa líši od oblasti, ktorú obýva - na savanách ich žije spolu aj vyše 50 a v púštnych oblastiach je to vyše 5 dospelých jedincov s mláďatami. Svoje územie si chráni pachovými výlučkami, rôznymi zvukmi a hliadkujúcimi hyenami. 

Hyeny vydávajú množstvo zvukov. Ich známy „smiech“ slúži na preukázanie podriadenosti pred staršími členmi spoločenstva. Na zvolávanie skupiny alebo pri hľadaní mláďat používa húkavé zavýjanie.

Hyena je zdatný lovec. Ak loví osamote, chytá zajace, zemné vtáky a v močiaroch alebo plytkých vodách ryby. Pri love vo svorke sú hyeny schopné zabiť aj dospelé zebry alebo pakone.
Má mocné čeľuste, takže zožerie takmer všetko z koristi vrátane kostí, kopýt a rohov.
Svoju potravu hlce a na jedno nasýtenie je schopná naraz dostať do seba jedlo vážiace až jednu tretinu svojej hmotnosti. Občas kradne korisť inému predátorovi.

V súčasnosti žije na Zemi celkovo okolo 27 000 až 47 000 jedincov. Najväčšia známa populácia sa vyskytuje v ekosystéme Serengeti a v Krugerovom národnom parku. Populácia hyen škvrnitých má klesajúcu tendenciu a to obzvlášť na západe a východe Afriky, hlavne kvôli náhodne položeným okám a otravám. V južnej Afrike je populácia tohto druhu v chránených územiach stabilná.

V opevnenom etiópskom meste Harar boli
podľa písomných zdrojov hyeny prítomné už pred 500
rokmi, kde dezinfikovali mesto požieraním organického odpadu pri morovej epidémií. V roku 1960 ich miestny farmár začal pravidelne kŕmiť pred mestom, aby tak ochránil svoj dobytok pred útokmi. Vznikla z toho každodenná tradícia, v ktorej pokračujú ďalšie generácie.

VEDECKÝ NÁZOV
Crocuta crocuta
DÁTUM NARODENIA
Laurel a Hardy: 29. 4. 2019
KRAJINA PÔVODU
Savany a trávnaté oblasti subsaharskej oblasti Afriky

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Hyena škvrnitá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI