Naši zverenci

Kengura parma Lolek & Bolek

 

Lolek & Bolek

Kengura parma bola určitý čas považovaná za druh v prírode vyhynutý. Preto sa začali pokusy znovu odchovať voľne žijúce populácie zvierat, ktoré boli skôr dovezené na Nový Zéland a z chovu zoologických záhrad. Pred 30 rokmi boli vo východnom Novom Južnom Walesu prvýkrát opäť objavené voľne žijúce zvieratá. V súčasnosti tento druh nie je hojný, no jeho prežitie sa zdá byť zaistené.

Žijú severovýchodnom Novom Južnom Walese, v úzkom pruhu pozdĺž pobrežia. Obýva eukalyptové lesy s hustým podrastom, ale na pastve potrebuje aj malé lesné rúbaniská.

Svoje mláďa odchovávajú vo vaku na bruchu - patria medzi vačnatce. Vak má len samica.
Mláďa sa vo vaku nerodí. Narodí sa ako nevyvinutý zárodok a po narodení sa za pomoci matky vyšplhá do vaku, kde strávi približne 8 mesiacov.
Nie je žiadny rozdiel medzi kengurou a klokanom. Slovo klokan sa oficiálne používa v češtine a chorvátštine, v slovenskom jazyku je to len hovorové označenie.
V slovenskom jazyku správny názov kengura (používaný aj v ostatných jazykoch) je odvodený od slova “ganguuru” z jazyka pôvodných obyvateľov označujúci kenguru sivú, alebo veľkú.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Lolka a Bolka ďakujeme:
Noelkovi Dojčanovi.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Macropus parma
KRAJINA PÔVODU
Austrála

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Kengura parma a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI