Naši zverenci

Kengura parma Lolek & Bolek

 

Lolek & Bolek

Kengura parma bola určitý čas považovaná za druh v prírode vyhynutý. Preto sa začali pokusy znovu odchovať voľne žijúce populácie zvierat, ktoré boli skôr dovezené na Nový Zéland a z chovu zoologických záhrad. Pred 30 rokmi boli vo východnom Novom Južnom Walesu prvýkrát opäť objavené voľne žijúce zvieratá. V súčasnosti tento druh nie je hojný, no jeho prežitie sa zdá byť zaistené.

Žijú severovýchodnom Novom Južnom Walese, v úzkom pruhu pozdĺž pobrežia. Obýva eukalyptové lesy s hustým podrastom, ale na pastve potrebuje aj malé lesné rúbaniská.

Svoje mláďa odchovávajú vo vaku na bruchu - patria medzi vačnatce. Vak má len samica.
Mláďa sa vo vaku nerodí. Narodí sa ako nevyvinutý zárodok a po narodení sa za pomoci matky vyšplhá do vaku, kde strávi približne 8 mesiacov.
Nie je žiadny rozdiel medzi kengurou a klokanom. Slovo klokan sa oficiálne používa v češtine a chorvátštine, v slovenskom jazyku je to len hovorové označenie.
V slovenskom jazyku správny názov kengura (používaný aj v ostatných jazykoch) je odvodený od slova “ganguuru” z jazyka pôvodných obyvateľov označujúci kenguru sivú, alebo veľkú.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Macropus parma
KRAJINA PÔVODU
Austrála

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Kengura parma a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI