Naši zverenci

Mara stepná Mara stepná

 

Mara stepná

Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov boli mary stepné pomerne hojnými obyvateľmi argentínskych polopúští. A i keď počty mar stepných vo voľnej prírode stále klesajú, nie je mara uznaná ako zraniteľný, ani ohrozený druh.

Mary žijú v trvalých pároch v rámci menších skupín, kde samec svoju družku stále doprevádza kvôli ochrane, ale aj kvôli odohnaniu svojich sokov.

 Hrabú si nory (alebo osídlujú nory po iných zvieratách), ktoré im poskytujú úkryt pred predátormi.
Vedia vyvinúť rýchlosť 50 km/hod.
Domorodci maru stepnú často lovia na mäso.
Počas dňa spásajú veľké množstvo vegetácie, čo im dovoľuje vydržať určité obdobie bez pitia vody.

Mary sú plaché zvieratá, no ak sú na spoločnosť ľudí zvyknuté od narodenia, strácajú plachosť a vedia žiť v spoločnosti ľudí.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na maru stepnú ďakujeme:
Mirovi Markovičovi.

VEDECKÝ NÁZOV
Dolichotis patagonum
KRAJINA PÔVODU
Stredná a južná Argentína

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Mara stepná a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI