Naši zverenci

Mara stepná Mara stepná

 

Mara stepná

Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov boli mary stepné pomerne hojnými obyvateľmi argentínskych polopúští. A i keď počty mar stepných vo voľnej prírode stále klesajú, nie je mara uznaná ako zraniteľný, ani ohrozený druh.

Mary žijú v trvalých pároch, kde samec svoju družku stále doprevádza kvôli ochrane, ale aj kvôli odohnaniu svojich sokov.

VEDECKÝ NÁZOV
Dolichotis patagonum
KRAJINA PÔVODU
Stredná a južná Argentína

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Mara stepná a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI