Naši zverenci

Leopard obláčkový Obláčik

 

Obláčik sa zo zoo zotavil

 Obláčik sa do našej starostlivosti dostal ako trojročný v zlom psychickom stave zo súkromnej zoo. Trvalo dlhšie kým si získal našu ako takú dôveru a dnes už krásne komunikuje cez mreže. Žiaľ tieto leopardy sa v zajatí nesprávajú najlepšie k svôjmu druhu a v období párenia svoju samičku aj častokrát usmrtia. On spôsobil zranenie aj našej Cattleyi. Následne bol premiestnený do bezpečnejšieho výbehu, aby neprišiel do styku s nikým iným.

Leopard obláčkový patrí vo voľnej prírode medzi vzácne druhy.  Najväčšiu hrozbu pre tento druh predstavuje odlesňovanie pôvodných lokalít a človek- ilegálny lov pre krásnu kožušinu a iné časti tela (najmä kosti a zuby) používané v tradičnej ázijskej medicíne. Patrí medzi všeobecne ohrozené druhy vo voľnej prírode. Mal štyri poddruhy, teraz sú už len tri. (Taiwanský vymrel) V ohrození sú aj na Sumatranskom ostrove (šiesty najväčší ostrov sveta) , kde kvôli odlesňovaniu , kvôli palmovému oleju, prichádzajú o svoje prirodzené prostredie, o svoje domovy.

Jeho domovom sú predovšetkým tropické dažďové pralesy. V Nepále a Bhutáne obýva aj suché podhorské lesy do nadmorskej výšky až 2500 m. Menej často sa vyskytuje tiež v sekundárnych lesoch a mangrovových porastoch. Areál výskytu tohto druhu zasahuje od podhoria Himaláji v Nepále a niektorých časti severovýchodnej Indie až po južnú Čínu, Indočínsky región (Kambodža, Laos, Vietnam, Mjanmarsko, Thajsko) a Malajský polostrov. Pôvodne žil aj na ostrove Taiwan, kde vyhynul zrejme už pred 30 rokmi. Je to samotár a jeho domovom je Južná, Juhovýchodná a Východná Ázia (Ide o nenápadného obyvateľa rozľahlých lesov ázijských trópov: od Indie cez Nepál až po južnú Čínu, žije na poloostrove Zadnej Indie, v Malajsii a Indonézii).

Chvost leoparda obláčikového je rovnako dlhý ako jeho telo. Celková dĺžka jedinca je 60-110 cm a váži 16-23 kg. Má dokáže preskočiť veľké vzdialenosti, jeho krásny dlhý chvost slúži na rovnováhu.

Na rozdiel od ostatných veľkých mačiek leopard obláčkový nedokáže revať, má pomerne krátke končatiny a najdlhšie očné zuby v pomere k lebke (zo všetkých mačkovitých šeliem), ktoré pripomínajú vyhynuté šabľozubé šelmy.
Aj keď medzinárodne chránený, na úbytku populácie sa podiela aj lov pytliakmi pre jeho veľmi cenenú kožušinu a špicáky (očné zuby), ktoré majú podľa povier magickú moc, odlesňovanie jeho biotopu a degradácia prostredia.
 

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK ďakujeme:
Lucy, Tine a Marte Melicheríkovým, Christine Bares, Karin.

VEDECKÝ NÁZOV
Neofelis nebulosa
DÁTUM NARODENIA
15.4.2013
KRAJINA PÔVODU
Juhovýchodná Ázia

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Leopard obláčkový a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI