Naši zverenci

Ovca domáca Ovca valaška

 

Ovca valaška

Valašské ovce sa dostali na územie dnešného Slovenska s valašskou kolonizáciou v 13. a 14. storočí. Valaška patrí do skupiny "capových " oviec chovaných na Balkáne.

Na Slovensku sa valašské ovce chovali celé generácie v nadmorskej výške 600 - 1200 metrov na Liptove, Kysuciach, Orave, Spiši, v oblasti Nízkych Tatier, Veľkej a Malej Fatry a Spišskom Rudohorí.

Veľmi podobné ovce naším valašským ovciam sa chovajú v oblasti karpatského oblúka aj v Rumunsku, Bulharsku, Ukrajine, Poľsku a aj v Nemecku.

Má schopnosť prispôsobiť sa drsnejším podmienkam horských a podhorských oblastí stredného a severného Slovenska.
Pôvodná valaška patrí medzi naše národné plemená. Na Slovensku sa chová iba malá populácia, ktorá je zaradená do génových rezerv ohrozených druhov zvierat.

Nie je to druh ovce, ktorá skloní hlavu a zožerie všetko okolo seba - pasienok najprv zmonitoruje a potom sa začne pásť. Keď má zažívací problém, konzumuje aj byliny, ktoré sú bežne jedovaté. Napr keď sa potrebuje zbaviť parazitov, zožerie papraď.

V dvadsiatom storočí bolo plemeno pôvodnej valašky krížené s inými plemenami s jemnejšou srsťou a vyššou úžitkovosťou. Prešľachťovanie pôvodnej valašky bolo také dôkladné, že sa na ňu takmer zabudlo a okolo roku 1980 sa uvádzalo, že je vzácnejšia, než sibírsky tiger.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na ovcu valašku ďakujeme:
Adriane Kováčovej.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Ovis aries
KRAJINA PÔVODU
celosvetovo

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Ovca domáca a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI