Naši zverenci

Plamienka driemavá Plamienka driemavá

 

Najrozšírenejšia zo všetkých druhov sov

Aj preto, že je oficiálne uznaná, ako málo dotknutý druh, na niektorých územiach sa vďaka zmenám poľnohospodárskych technológií znížili zdroje potravy a zapríčinilo to stav, že v súčasnosti je v niektorých oblastiach dosť vzácna. Ochranné opatrenia sú teda úplne nevyhnuté a niekoľko poľnohospodárskych plôch poľnohospodári pre dobro plamienky driemavej ani neobrábajú, pod zámerom prilákať dostatok hlodavcov, čo je hlavná potrava tohto vtáka.

Plamienka driemavá je najrozšírenejšia zo všetkých druhov sov a vôbec jeden z najrozšírenejších stavovcov na Zemi, pretože obýva všetky kontinenty okrem Antarktídy. Neprítomná je spravidla na území Kanady, Aljašky, Grónska, s výnimkou v strednej a východnej Ázii, Sahary, Nového Zélandu, niektorých tichomorských ostrovov, časti Ruska, Švédska, Fínska a ďalších. Obýva prevažne otvorené krajiny, prevažne hospodársku pôdu, ako sú polia a lúky, okraje lesov a rašelinísk, vresoviská, savany a krovinaté plochy.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na plamienku driemavú ďakujeme: ZŠ Mudroňova 3.B 2019

VEDECKÝ NÁZOV
Tyto alba
KRAJINA PÔVODU
Celosvetovo

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Plamienka driemavá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI