Naši zverenci

Plamienka driemavá Shantal & Rio

 

Najrozšírenejšia zo všetkých druhov sov

Na niektorých územiach prirodzeného prostredia plamienky driemavej sa následkom poľnohospodárskych technológií znížili zdroje jej potravy. Z tohto dôvodu je plamienka driemavá v niektorých oblastiach veľmi vzácna.
Ochranné opatrenia sú teda úplne nevyhnuté. Hlavnou potravou plamienky driemavej sú hlodavce a preto využíva aj poľnohospodárske plochy, kde je tejto potravy dostatok.

Plamienka driemavá je najrozšírenejšia zo všetkých druhov sov a vôbec jeden z najrozšírenejších stavovcov na Zemi, pretože obýva všetky kontinenty okrem Antarktídy. Neprítomná je spravidla na území Kanady, Aljašky, Grónska, s výnimkou v strednej a východnej Ázii, Sahary, Nového Zélandu, niektorých tichomorských ostrovov, časti Ruska, Švédska, Fínska a ďalších. Obýva prevažne otvorené krajiny, prevažne hospodársku pôdu, ako sú polia a lúky, okraje lesov a rašelinísk, vresoviská, savany a krovinaté plochy.

Pre plamienku driemavú je typický srdcovitý tvar operenia na hlave, s veľkými čiernymi očami a ružovým zobákom. Ozýva sa chrapľavým škrekotom, ktorý pripomína skôr technický zvuk než vtáčí spev a odlišuje sa od hlasov ostatných sov.

Plamienka driemavá si hniezdo nestavia, ale vajcia znáša zvyčajne do dutín stromov, tmavých kútov opustených a prázdnych stavieb, ale aj do prázdnych povál a podkroví obytných budov.

Náš pár plamienok driemavých odchoval v Malkia Parku viackrát mláďatá.
Keď boli mláďatá dostatočne odrastené, aby mohli žiť samostatne, pracovníci štátnej ochrany prírody si ich spolu s ich rodičmi zobrali do rehabilitačnej stanice, kde ich postupne naučili žiť samostatne, bez kontaktu a starostlivosti človeka.
Naďalej ich však monitorujú a tak vieme, že sa už vo voľnej prírode spokojne zabývali.
Tešíme sa, že sme takto mohli napomôcť opätovnému rozšíreniu tohto druhu sov, ktorý bol v minulosti na území Slovensku bežný, no postupne sa stal takmer vyhynutým.

Plamienky driemavé už nie je možné adoptovať.
VEDECKÝ NÁZOV
Tyto alba
KRAJINA PÔVODU
Celosvetovo

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Plamienka driemavá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI