Naši zverenci

Plamienka driemavá Shantal & Rio

 

Najrozšírenejšia zo všetkých druhov sov

Na niektorých územiach prirodzeného prostredia plamienky driemavej sa následkom poľnohospodárskych technológií znížili zdroje jej potravy. Z tohto dôvodu je plamienka driemavá v niektorých oblastiach veľmi vzácna.
Ochranné opatrenia sú teda úplne nevyhnuté. Hlavnou potravou plamienky driemavej sú hlodavce a preto využíva aj poľnohospodárske plochy, kde je tejto potravy dostatok.

Plamienka driemavá je najrozšírenejšia zo všetkých druhov sov a vôbec jeden z najrozšírenejších stavovcov na Zemi, pretože obýva všetky kontinenty okrem Antarktídy. Neprítomná je spravidla na území Kanady, Aljašky, Grónska, s výnimkou v strednej a východnej Ázii, Sahary, Nového Zélandu, niektorých tichomorských ostrovov, časti Ruska, Švédska, Fínska a ďalších. Obýva prevažne otvorené krajiny, prevažne hospodársku pôdu, ako sú polia a lúky, okraje lesov a rašelinísk, vresoviská, savany a krovinaté plochy.

Pre plamienku driemavú je typický srdcovitý tvar operenia na hlave, s veľkými čiernymi očami a ružovým zobákom. Ozýva sa chrapľavým škrekotom, ktorý pripomína skôr technický zvuk než vtáčí spev a odlišuje sa od hlasov ostatných sov.

Plamienka driemavá si hniezdo nestavia, ale vajcia znáša zvyčajne do dutín stromov, tmavých kútov opustených a prázdnych stavieb, ale aj do prázdnych povál a podkroví obytných budov.

Sme hrdí, že aj Malkia Park pomáha navrátiť plamienku driemavú do voľnej prírody. Mláďatá, ktoré boli našim párom plamienok odchované, boli prevezené do záchrannej/rehabilitačnej stanice pre voľnežijúce živočíchy, kde sa postupne naučia samostatne loviť, rozlietavať na dlhé vzdialenosti a následne budú vypustené do voľnej prírody:) .

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na plamienku driemavú ďakujeme: Daniele Laukovej.

VEDECKÝ NÁZOV
Tyto alba
KRAJINA PÔVODU
Celosvetovo

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Plamienka driemavá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI