Naši zverenci

Rybárik smejivý Smajlo

 

Austrálsky rybárik na Slovensku

Populácia rybárikov v Austrálii je pomerne vysoká bez znakov ohrozenia. Na Novom Zélande je to o niečo horšie. Predpokladá sa, že tam žije iba okolo 500 jedincov.

Napriek tomu, že patrí do čelade rybárikovité neje ryby. Svoj veľký zobák používa na chytanie myší, hadov, jašteríc a malých vtákov.

VEDECKÝ NÁZOV
Dacelo novaeguineae
KRAJINA PÔVODU
Austrália

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Rybárik smejivý a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI