Naši zverenci

Surikata vlnkavá Timon, Sengo, Aza, Yaya - druhá skupina surikát

 

 Surikaty prirodzene vytvárajú skupiny, tzv. klany. Vo voľnej prírode skupina môže mať 20 až 50 členov.

Žitie v takomto spoločenstve im zabezpečuje väčšiu možnosť prežitia. Zostať sám (hlavne v priebehu noci) môže byť pre tohto živočícha život ohrozujúce, nakoľko by sa nemal počas chladných nocí v Afrike s kým zahrievať, a ani sa kam schovať.

Dožívajú sa zhruba 12 rokov, v zajatí aj viac. Klany sú navzájom voči sebe neznášanlivé, takže aj v Malkia Parku majú naše dve skupiny surikát oddelené výbehy aj vnútorné ubikácie.

Našim surikatám sme poskytli vyhrievané vnútorné priestory, aby sme čo najhodnovernejšie simulovali prirodzené podmienky. Zároveň majú vo vnútorných ubikáciách búdky, do ktorých sa vedia schovať a užívať si svoj vlastný pokoj. V priebehu roka, pokým teplota neklesne v noci pod 10 °C, majú surikaty neustále otvorené prechodné dvierka, takže sa môžu samé rozhodnúť, či budú tráviť noc vonku v tuneloch, alebo vnútri v búdke.
V chladnejšom období majú surikaty v noci možnosť pohybovať sa len vo vyhrievaných priestoroch, aby sme sa vyhli nebezpečenstvu zamrznutia.

Krmivo im poskytujeme rôznorodé. Predovšetkým bezstavovce ako múčne červy, zophobasy, sarančatá, šváby, a pod., ale taktiež aj myši, kuriatka.
Žijú v spoločnom chovnom priestore spolu s korytnačkami, čiže rastlinnú zložku potravy si doplnia mixom šalátov pre korytnačky.

VEDECKÝ NÁZOV
Suricata suricatta
KDE JU/HO NÁJDETE
Južná Afrika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Surikata vlnkavá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI