Naši zverenci

Zemnárka krátkozobá Zemnárka krátkozobá

 

Hus unikát

Napriek tomu, že sú považované za svetovo najunikátnejšie husi, nepatria k ohrozeným druhom a ich početnosť je primeraná.

Špecifickým znakom zemnárky je jej dožlta sfarbený zobáčik.

VEDECKÝ NÁZOV
Cereopsis novaehollandiae
KRAJINA PÔVODU
Austrália a Nový Zéland

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Zemnárka krátkozobá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI