Naši zverenci

Gepard štíhly Zeus R.I.P.

 

Zeus má božské podmienky pre život

Krásny gepard Zeus sa dostal do našej starostlivosti od súkromnej osoby ako päťročný z nevhodných podmienok, kde nemal dostatočný priestor a podmienky na život. Pre šelmu, ktorá potrebuje pohyb to bolo trápenie. Šelmy nepatria do rúk súkromných chovateľov. U nás žije v spoločnom výbehu s Mary a Dianou a užívajú si jeden druhého. Na rozdiel od sestričiek bol na tom lepšie aspoň zdravotne.

Zeusov zdravotný stav (zlyhanie obličiek) sa v marci 2021 v priebehu krátkeho času zhoršil natoľko, že mu nakoniec musela byť 26. 3. 2021 poskytnutá eutanázia. Naša práca a starostlivosť o zvieratá je nádherná, ale zakaždým nás zarmúti, ak sa im už nedá pomôcť. Pôvod, starostlivosť predošlých majiteľov, vrodené vady, ... to všetko ovplyvňuje ich dĺžku života v zajatí.
R. I. P. Zeus, navždy zostaneš v našich srdciach.

Gepard je teritoriálna samotárska šelma. Svoje územie si značkuje močom a výkalmi.
Samci sú samotári 40%, alebo žijú v dvojiciach 41%, alebo trojiciach 19%. Samice obývajú rozsiahle teritóriá, ktoré sa prekrývajú s teritóriami iných samíc - väčšinou sestry a matky - v období, keď majú samice mláďatá združujú sa do skupín.

Teritóriá samcov sa prekrývajú s teritóriami samíc. Včetci si ho spolu značkujú a ochraňujú.

Gepardy používajú množstvo zvukov – cvrlikanie, pradenie, vreskot, vrčanie...
Vedecký názov Acinonyx pochádza z gréčtiny a znamená nepohyblivý pazúr.
Druhový názov jubatus znamená v latinčine hrivnatý.
Gepard je odvodené z latinského jazyka: gattus-pardus = mačka-leopard.
Anglický názov cheetah je odvodený zo slova citrakayah = pestrý.
Starovekí Egypťania chovali často gepardy ako domácich maznáčikov a využívali ich na lov.

Gepard je symbol elegancie, je to najrýchlejší cicavec na svete. Z 0 zrýchli na 100 km za 3 sekundy. Gepard dosahuje v behu na krátku vzdialenosť (500 m) rýchlosť 110 km/hod, avšak rýchlo sa prehrieva – nebeží dlho.
Na rozdiel od iných mačkovitých šeliem nemá úplne zaťahovacie pazúry, takže nemôže šplhať vertikálne do korún stromov, pazúry však majú za úlohu lepšiu priľnavosť k terénu, možnosť zapichnúť sa do zeme a prudko zmeniť smer pri kľučkujúcej koristi.
Sú to denní lovci, riadia sa zrakom.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Acinonyx jubatus
DÁTUM NARODENIA
2010 (úhyn 26. marec 2021)
KRAJINA PÔVODU
Afrika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Gepard štíhly a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI