2% z Vašich daní

Tento rok je možnosť pomôcť nám prostredníctvom 2% z dane,
za Vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

 

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane, požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % (3%) zo zaplatenej dane

 15. 2. 2023
posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 31. 3. 2023
posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

 31. 3. 2023/30.6.2023
posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. 
Právnické osoby, ktoré majú odklad daňového priznania do 30.6.2023, takisto môžu darovať 2% svojich daní v lehote do 30.6.2023.

 30. 4. 2023
posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Údaje o vami vybratom daňovníkovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou (do výšky 2% zo zaplatenej dane), ktorú mu chcete poukázať.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na ľubovolný daňový úrad.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023

 1. Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI)

IČO:
50350200
Právna forma: 
Občianske združenie
Obchodné meno (názov):   
MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE)
Sídlo / ulica: 
Orechová Potôň
Súpisné / orientačné číslo:   
810
PSČ: 
93002
Obec: 
Orechová Potôň 


2% (3%) Z DANE SA POUKAZUJÚ PROSTREDNÍCTVOM ŠPECIÁLNYCH TLAČÍV.

Tlačivá pre zamestnanca, ktorý podáva daňové priznanie:

 
Tlačivá pre fyzickú osobu, ktorá podáva daňové priznanie:

 
Tlačivá pre právnickú osobu, ktorá podáva daňové priznanie:

 


OKREM KLASICKÝCH FORMULÁROV JE MOŽNÉ VYPLNIŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE AJ ELEKTRONICKY: