Deň Zeme - 22. apríl

Deň Zeme – 22. apríl
Deň Zeme 2023: Investujme do našej planéty

Deň Zeme, ktorý sa každoročne slávi 22. apríla, pripomína nám význam ochrany životného prostredia a toho, čo môžeme urobiť pre zlepšenie stavu nášho planéty.
Tento deň sa koná už od roku 1970, keď sa uskutočnil prvýkrát v USA a dnes sa oslavuje po celom svete.

Deň Zeme je dôležitým dňom na podporu ochrany životného prostredia a zlepšenie kvality našej planéty.
Tento deň je príležitosťou pre každého z nás, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme prispieť k ochrane našej planéty a zlepšeniu jej stavu pre budúce generácie.

Téma pre Deň Zeme 2023 je: Investujme do našej planéty.
Táto téma zvýrazňuje dôležitosť finančných investícií do ochrany životného prostredia a udržateľnosti.
Ak chceme zlepšiť stav našej planéty, musíme investovať do riešení a technológií, ktoré nám umožnia dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja.
Investovanie do našej planéty zahŕňa mnoho oblastí, ako sú obnoviteľné zdroje energie, zelené technológie, zlepšenie kvality ovzdušia a vody, obnovu poškodenej pôdy a ochranu biodiverzity.
Tieto oblasti majú veľký vplyv na stav nášho životného prostredia.
Investovanie do obnoviteľných zdrojov energie je jednou z kľúčových oblastí, ktoré pomáhajú znižovať našu závislosť od fosílnych palív a znížiť emisie skleníkových plynov.
Zelené technológie, ako sú solárne panely alebo veterné turbíny, pomáhajú zvyšovať efektivitu využívania energie a znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.
Zlepšenie kvality ovzdušia a vody je ďalšou kľúčovou oblasťou, ktorá má priamy vplyv na náš život a zdravie. Investovanie do čistejšej energie a technológií na znečisťovanie ovzdušia môže pomôcť znížiť vplyv znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a zvierat. Obnova poškodenej pôdy a ochrana biodiverzity sú ďalšími oblasťami, ktoré nemožno opomenúť.

Každý krok, ktorý robíme pre ochranu životného prostredia, môže mať pozitívny vplyv na celú planétu.
Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme zmeniť svoje správanie a prispieť k udržateľnému rozvoju.

Tu sú niektoré z hlavných tém, ktoré budú na Deň Zeme 2023 prezentované:
● Zníženie emisií: Jednou z hlavných tém Deňa Zeme bude boj proti klimatickým zmenám. Bude sa hovoriť o tom, ako môžeme znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť kvalitu ovzdušia.
● Ochrana biodiverzity: Planéta stratila v posledných desaťročiach množstvo druhov rastlín a zvierat. Deň Zeme sa zameriava aj na to, ako môžeme chrániť biodiverzitu a zabrániť ďalšiemu úbytku druhov.
● Znižovanie odpadu: Odpad je jedným z najväčších problémov, ktoré dnes svet čelí. Na Deň Zeme 2023 sa bude hovoriť o tom, ako môžeme znižovať množstvo odpadu, recyklovať a znovupoužívať materiály.
● Udržateľná výroba: Výroba spotrebnej elektroniky a iných tovarov má často negatívny vplyv na životné prostredie.
Deň Zeme 2023 bude slávený po celom svete. Mnoho organizácií, škôl a spoločností organizuje rôzne akcie na podporu ochrany životného prostredia formou dňa otvorených dverí, zbierok, diskusií a prednášok či ekologických aktivít (napr. upratovacie akcie, sadenie stromov).
Deň Zeme nám dáva možnosť zamyslieť sa nad tým, čo môžeme urobiť pre ochranu životného prostredia, aj keď to môže byť zdĺhavý proces. Tu sú niektoré jednoduché kroky, ktoré môže urobiť každý z nás:
● znížiť spotrebu energie: vypínať svetlá, keď ich nepotrebujeme, používať úsporné žiarovky…
● cestovať ekologickejšie: čo tak aspoň tento deň, ak sa dá, použiť na dopravu do práce bicykel či hromadnú dopravu?
● minimalizovanie používania plastov: recyklovať a znovu použiť plastové vrecká, fľaše a obaly.
● jesť menej mäsa a podporovať lokálne potraviny: Pestovanie a spracovanie mäsa má veľký negatívny dopad na životné prostredie hlavne v prípade, ak sa jedná o produkty dovážané a spracovávané na rôznych vzdialených miestach od konečného spotrebiteľa.
● podporovať udržateľné produkty: vyhýbať sa veciam na jedno použitie…

Zoologické záhrady, ako miesta sústredené na ochranu zvierat, majú významnú úlohu pri podpore Dňa Zeme a ochrane životného prostredia celkovo.
Tieto inštitúcie pracujú na mnohých projektoch, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a zvieratá, ktoré v nich žijú.
Aktívne sa podieľajú na ochrane druhov, ktoré sú ohrozené vyhynutím.
Niektoré inštitúcie sa špecializujú na chov a následný návrat do prírody ohrozených druhov zvierat.
Zoologické záhrady tiež často finančne podporujú ochranu prírodných biotopov v oblastiach, kde sa nachádzajú ohrozené druhy a pravidelne robia finančné zbierky.

V našom parku sa snažíme zvieratám poskytnúť čo najväčší priestor s členitými terénmi vo výbehoch, aby sme čo najviac simulovali prirodzené podmienky a predchádzali tak u zvierat výskytu porúch správania vzniknutých z nevhodných chovateľských podmienok.