Naši zverenci

Lev púšťový Cezar

 

Lev Cezar, jeden z našich prvých zverencov

Cezar patrí do skupinky našich prvých zverencov od súkromnej osoby, ktorá ich mala z cirkusu, ale žiaľ sa o nich už viac nevedela finančne postarať. U nás žije v spoločnom výbehu so svojou levicou Kamu a ich mláďatami Love a Aryou. Cezar je veľmi jedinečný svojou hrivou , ktorú má v tvári v tvare srdca. Je to najväčší kráľ Malkia Parku a skvelý otec.

Väčšinou lovia samice v skupinách s mladými levmi – pri takzvanom koordinovanom love majú väčšiu šancu uloviť korisť. Korisťou sú vždy slabé, choré, staré jedince, čím šelmy plnia v prírode ozdravnú funkciu.
Na lov idú za súmraku, horúce dni preležia radšej v tieni. Najskôr sa z úlovku nažerie samec, až potom samica a mláďatá.

Ak je nedostatok potravy, mláďatá hynú ako prvé.
Svoju korisť behom dlho neprenasledujú. Keď ale bežia vyvinú rýchlosť 48 až 60 km/h. Boli pozorované aj prípady, keď levy hrabali v norách a lovili prasatá.
Keď je levica gravidná, odíde od skupiny, nájde si skrýšu, kde porodí 1 až 7 mláďat (najčastejšie 3) 3 až 5 mláďat sa dožije 3 rrokov. Levica, ktorá kojí mláďatá, potrebuje denne skonzumovať až 6 kg mäsa. Keď levica privedie svoje mláďatá do skupiny, ostatné levy ich prijmú medzi seba.
 

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Cézara ďakujeme: Martine Repiskej, Terezke Lübeckovej.

VEDECKÝ NÁZOV
Panthera Leo
DÁTUM NARODENIA
22.6.2009
KRAJINA PÔVODU
Afrika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Lev púšťový a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI