Naši zverenci

Rys karakal Charlie & Amy

 

Amy a Charlie sa v zábavnom parku nezabávali

 Amy a Charlie sa dostali do našej starostlivosti po odvrhnutí matkou v zajatí zábavného parku, boli to ešte úplné mláďatká. Vďaka 24-hodinovej ošetrovateľskej starostlivosti si zvykli na ľudí a radi sa túlili sa k nohám ako mačiatka.
Avšak vyžadovali si rešpekt a odstup, keď sme ich potrebovali zdvihnúť na ruky.
Charlie je prítulnejší a má väčší apetít než Amy.

Karakaly nepatria medzi ohrozené druhy, ich domovom je však Afrika, Západná, stredná a Južná Ázia.
Žije v suchých krovinatých púštnych oblastiach.

 Jeho meno je odvodené z tureckého slova karakulak, čo znamená ,,čierne uši”.

Sú to samotárski teritoriální lovci, okrem obdobia, kedy je samica sprevádzaná mláďatami.
Korisť lokalizuje hlavne pomocou sluchu a zraku.
Sú to lovci, ktorí sliedia a dorážajú, alebo prenasledujú a šprintujú, a považujú sa medzi najrýchlejšie z väčšiny mačiek pri situáciách so šprintom na krátku vzdialenosť.
Karakal je schopný vyskočiť až do výšky 3 metrov, pričom zráža lietajúce vtáky.
Pre svoj život potrebujú naozaj malé množstvo vody a skoro všetku vodu získajú z tela koristi. V Indii a Iráne boli v minulosti využívané na lov zvierat.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK ďakujeme: Martine Moškovej.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Caracal caracal
DÁTUM NARODENIA
8.9.2016
KRAJINA PÔVODU
Afrika a Ázia

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Rys karakal a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI