Naši zverenci

Hyena škvrnitá Joey (Andy - R.I.P.)

 

Bratia Andy a Joey potrebovali nový domov
pre nezhody s ich otcom

ZOO na Hrádečku je česká súkromná zoo od roku 2016. Rodičov našich hyeních samcov zachránili z najhorších podmienok zo súkromného chovu v zlom zdravotnom stave. Bolo im povedané, že sú to dvaja samci (pohlavné orgány samcov a samíc hyen sú identické, nie je jasné, či ide o samca, alebo samicu).
Jedného dňa však prišli na svet mláďatá, ktoré mohli byť zo začiatku s rodičmi, no ako dospievali, dochádzalo k nezhodám s ich otcom a bolo potrebné nájsť im nový domov.
V Malkia Parku bolo voľné miesto a s obrovskou pomocou dobrovoľníkov a našich ošetrovateľov sme v rýchlom čase vytvorili výbeh pre hyeny, kde majú všetko, čo potrebujú.

Inteligencia týchto zvierat je v niektorých oblastiach až prekvapivo vysoká. Pri testoch schopnosti riešiť problémy spoluprácou hyeny škvrnité pravidelne porážajú dokonca aj šimpanzy.

Robustná šelma, ktorá má predné nohy dlhšie ako zadné. Srsť je tmavá s čiernymi škvrnami. Vďaka svojej prispôsobivosti sa stala najrozšírenejšou veľkou šelmou subsaharskej Afriky.
Väčšinu jej potravy tvorí mäso, ktoré si sama uloví, menší podiel potom tvoria zdochliny, ktoré dokáže dokonale zužitkovať, čím zabezpečuje ,,dezinfekčnú" funkciu v prírode.
Žije v rodinných klanoch, ktoré vždy vedie dominantná samica. Samice bývajú väčšie a agresívnejšie ako samci.
Samice majú pseudopenisy, kvôli čomu je rozlišovanie pohlavia zložitejšie. Lovia hlavne v noci a dni trávia v norách, skalných previsoch alebo iných úkrytoch.
Hyeny sú veľmi starostlivé matky, označenie hyenia matka zrejme vychádza z toho, že v prípade nedostatku potravy pre všetky mláďatá sú slabší jedinci súrodencami alebo rodičmi usmrtení, aby ostatné mláďatá mali väčšie šance na prežitie.
Hyeny škvrnité môžu bežať na veľké vzdialenosti a neunavia sa. Sú tiež dobrí plavci.

Dňa 17. 1. 2021 počas rannej kontroly zvierat, bol nájdený  Andy v bočnej polohe s plávajúcimi pohybmi (záchvat) a uhynul počas prepravy na ošetrenie. Boli odobrané vzorky tkanív na diagnostické účely. 
R. I. P.  Andy - navždy zostaneš v našich srdciach.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Joeyho ďakujeme: Dagmar Lübeck Kochanovej.

VEDECKÝ NÁZOV
Crocuta crocuta
DÁTUM NARODENIA
Andy, Joey: 4. 11. 2017 (Andy úhyn 17. 1. 2021)
KRAJINA PÔVODU
Savany a trávnaté oblasti subsaharskej oblasti Afriky

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Hyena škvrnitá a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI