Naši zverenci

Serval stepný Šejk

 

Serval

Serval je vysoké a štíhle zviera, ktoré sa podobá psovi s hlavou mačky. Má veľké, na konci zagulatené uši a kožušinu takmer rovnako sfarbenú ako gepard štíhly. Vysoké nohy, relatívne najdlhší zo všetkých mačkovitých šeliem, mu umožňujú ľahko sa pohybovať vo vysokej tráve savany. Sfarbenie je krémové alebo nažltlé s čiernymi fľakmi, existuje však aj čierna melanická forma. Čierne sfarbení jedinci sa vyskytujú hlavne v horských oblastiach Kene a Etiópie.

Hlavnou hrozbou pre prežitie servala je degradácia mokradí a pasienkov. Serval síce nepatrí medzi ohrozené druhy, no napriek tomu stále býva odchytávaný a lovený pre kožušinu.

Skáče až do vzdálenosti 4 m – pri love cicavcov a do výšky 2–3 m – pri love vtákov, beží rýchlosťou 80 km/hod.
Ak sa korisť nachádza pod zemou, vyhrabe ju a uloví. Pazúry na predných labách vie využiť aj "háky" ktorými prehľadáva dutiny a nory.
Úspešnosť lovu servala v porovnaní s inými mačkovitými šelmami je vyššia o 50%.
S korisťou sa rád hrá, necháva ju ujsť a znovu chytá.

Servala chová čoraz viac ľudí v domácnosti, keďže je to mačkovitá šelma menšieho vzrastu a dokáže si ľahko zvyknúť na ľudí. Často ich chovajú arabskí šejkovia a dokonca ich zvyknú krížiť aj s domácimi mačkami.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Šejka ďakujeme:
Andrei Fazekašovej, Linde Andrejkovic. 

 

VEDECKÝ NÁZOV
Leptailurus serval
KRAJINA PÔVODU
Afrika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Serval stepný a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI