Naši zverenci

Serval stepný Šejk

 

Serval

Serval je vysoké a štíhle zviera, ktoré sa podobá psovi s hlavou mačky. Má veľké, na konci zagulatené uši a kožušinu takmer rovnako sfarbenú ako gepard štíhly. Vysoké nohy, relatívne najdlhší zo všetkých mačkovitých šeliem, mu umožňujú ľahko sa pohybovať vo vysokej tráve savany. Sfarbenie je krémové alebo nažltlé s čiernymi fľakmi, existuje však aj čierna melanická forma. Čierne sfarbení jedinci sa vyskytujú hlavne v horských oblastiach Kene a Etiópie.

Hlavnou hrozbou pre prežitie servala je degradácia mokradí a pasienkov. Serval síce nepatrí medzi ohrozené druhy, no napriek tomu stále býva odchytávaný a lovený pre kožušinu.

Skáče až do vzdálenosti 4 m – pri love cicavcov a do výšky 2–3 m – pri love vtákov, beží rýchlosťou 80 km/hod.
Ak sa korisť nachádza pod zemou, vyhrabe ju a uloví. Pazúry na predných labách vie využiť aj "háky" ktorými prehľadáva dutiny a nory.
Úspešnosť lovu servala v porovnaní s inými mačkovitými šelmami je vyššia o 50%.
S korisťou sa rád hrá, necháva ju ujsť a znovu chytá.

Servala chová čoraz viac ľudí v domácnosti, keďže je to mačkovitá šelma menšieho vzrastu a dokáže si ľahko zvyknúť na ľudí. Často ich chovajú arabskí šejkovia a dokonca ich zvyknú krížiť aj s domácimi mačkami.

Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Šejka ďakujeme:
Andrei Fazekašovej. 

 

VEDECKÝ NÁZOV
Leptailurus serval
KRAJINA PÔVODU
Afrika

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Serval stepný a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI