Svetový deň vodiacich psov - 26. apríl

Svetový deň vodiacich psov – 26. apríl
Prečo by sme si mali vážiť týchto špeciálnych psíkov? Svetový deň vodiacich psov v spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov vodiacich psov (IGDF) sa od roku2002 oslavuje 26. apríla.

Tento deň nám pripomína dôležitú prácu, ktorú tieto zvieratá vykonávajú, aby pomáhali nevidiacim alebo ťažko zrakovo postihnutým ľuďom.
Vodiace psy pomáhajú svojim majiteľom prekonať rôzne prekážky a zlepšujú ich nezávislosť a kvalitu života.

Vodiace psy sa trénujú od šteniatok, aby sa naučili špecifické zručnosti a zvykli si na rôzne situácie.
Potom sa zvyčajne priradia k svojim majiteľom, ktorí s nimi spolupracujú ako tím.

Tieto psy sa naučia rozpoznávať nebezpečenstvá a je u nich žiadaná tzv. “inteligentná neposlušnosť”, pri ktorej zviera nevykoná daný povel človeka, ak by tento úkon ohrozil život alebo zdravie danej osoby.

Pomáhajú svojim majiteľom s orientáciou v priestore, hľadaním miest, ktoré potrebujú a s inými bežnými dennými úlohami, ktoré sú pre zrakovo postihnutého človeka náročnejšie.

Pre mnohých nevidiacich alebo ťažko zrakovo postihnutých ľudí môže byť vodiaci pes prelomovým momentom v ich živote.
Tieto psy umožňujú ľuďom byť nezávislými a úspešnými v bežnom živote, čo zlepšuje ich sebadôveru a samostatnosť.

V neposlednom rade sa vodiaci pes môže stať neoddeliteľnou súčasťou sociálneho života svojho majiteľa ako jeho “psí priateľ”, a tak zlepšiť aj jeho psychické zdravie.