Svetový deň zdravia - 7. apríl

Svetový deň zdravia – 7. apríl
Svetový deň zdravia 2023: Zdravie pre všetkých

Svetový deň zdravia sa každoročne oslavuje 7. apríla a zameriava sa na významné témy v oblasti zdravia, ktoré sú pre celé svetové spoločenstvo dôležité.

Tento deň sa pripomína už od roku 1950 a získal si veľkú popularitu vďaka úsilí Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zvyšovať povedomie o zdraví a zlepšovať zdravotnú starostlivosť na celom svete.

Téma Svetového dňa zdravia 2023 je “Health for all – Zdravie pre všetkých”.
Táto téma zdôrazňuje potrebu zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, etnický pôvod, sociálnu situáciu alebo miesto pobytu.
Je dôležité zabezpečiť, aby sa zdravotná starostlivosť stala prístupnejšou pre všetkých.

V rámci tohto roka sa WHO zameriava na niekoľko hlavných oblastí, vrátane:
● Zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých: Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých je kľúčový pre zlepšenie zdravia celého svetového spoločenstva. Musíme zabezpečiť, aby všetci mali prístup k základným zdravotným službám a aby sa zlepšila kvalita poskytovanej starostlivosti.
● Prevencia chorôb a ochrana zdravia: Preventívne opatrenia sú kľúčom k znižovaniu výskytu chorôb a zlepšeniu zdravia. Musíme podporovať zdravý životný štýl a podnecovať ľudí k pravidelnému cvičeniu a zdravému stravovaniu.