Naši zverenci

Papagáj sivý (žako) Pepo & Lola

 

Inteligenti Pepo & Lola

Papagáj sivý je zaradený v zozname zvierat druhého dodatku CITES, pre ktoré platí regulácia obchodu a zákaz odchytu z ich prirodzeného životného prostredia.

Žako patrí k najinteligentnejším vtákom sveta.

Jeho hlavnou potravou sú orechy, ovocie a rastlinná potrava pochádzajúca z listnatých stromov.

Pre svoju schopnosť napodobňovať ľudskú reč je hlavne papagáj sivý obľúbeným rodinným spoločníkom.

 

VEDECKÝ NÁZOV
Psittacus erithacus
DÁTUM NARODENIA
22.11.2014
KRAJINA PÔVODU
Dažďové pralesy východnej a strednej Afriky

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Papagáj sivý (žako) a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI