Naši zverenci

Lama krotká Bubu & lamy

 

 Lamča,
Bambi, Dežo & Bubu

V súčasnosti je jej územie výskytu menšie a vyskytuje sa v andskej vysočine v nadmorskej výške od 3 800-5 500 m n. m. Ich optimálne prostredie sa nachádza medzi 4 200-5 000 m n. m.. V posledných 40 rokoch sa rozšírili do celého sveta ako chovný dobytok.

Obýva oblasti v Bolívii a v Peru. Malé populácie sú tiež v severnom Čile, Argentíne a Ekvádore. Pasie sa na horských svahoch a spása stredné až dlhé trávy.

Lamy sú striktne teritoriálne zvieratá. Majú svoje denné (pastevné) a nočné (odpočinkové) teritóriá.

 Za ADOPČNÝ PRÍSPEVOK na Bubu & lamy ďakujeme: NIKOLKE RYBOVIČOVEJ.

VEDECKÝ NÁZOV
Lama glama
KRAJINA PÔVODU
Oblasti Altiplána v Bolívii a v Peru

Vedeli ste, že?

Odhaduje sa, že zo všetkých živočíšnych druhov, ktoré žili na Zemi, už viac ako 99 percent vyhynulo. V minulosti bolo vymieranie prirodzenou súčasťou evolúcie. O tom, kto prežije, rozhodovala príroda. Dnes je to inak. Väčšinou o tom rozhoduje človek. Do Červenej knihy ohrozených druhov každoročne pribúdajú ďalšie a dalšie zvieratá.

Stupeň ohrozenia ukazuje, akú šancu na prežitie majú jednotlivé živočíšne druhy. Pri zaraďovaní do kategórií sa zvažuje množstvo faktorov ako počet prežívajúcich kusov, prírastok či úbytok v populácii, známe hrozby alebo možnosti chovu v zajatí.

Lama krotká a jeho stupeň ohrozenia:

 

Najmenej ohrozený (LC)Takmer ohrozený (NT)Závislý od ochrany (CD)Zraniteľný (VU)Ohrozený (EN)Kriticky ohrozený (CR)Vyhynutý vo voľnej prírode (EW)Vyhynutý (EX)


< späť na NAŠI ZVERENCI